Kinderalimentatie co ouderschap

Wilt u weten waar ú aan toe bent? Voor € 30 ontvangt u een complete rapportage !!

kinderalimentatie-co-ouderschap

Alimentatie

Een echtscheiding is een emotionele gebeurtenis terwijl er tegelijk ook veel moet worden geregeld. Zoals bijvoorbeeld de kinderalimentatie. De rechter bepaalt de hoogte van het bedrag en dit bedrag wordt vervolgens jaarlijks aangepast door indexering. Deze indexatie kunt u elk jaar opvragen bij de ALIMENTATIE REKENAAR.

Trema-normen

Rechters hebben gezamenlijk normen ontwikkeld die ze gebruiken voor het vaststellen van alimentatie; de zogenaamde Trema-normen. U kunt de alimentatie ook zelf samen bepalen. In dat geval is het verstandig om de normen van de rechter als uitgangspunt te nemen en de berekening door een onafhankelijk professional als ALIMENTATIE REKENAAR vast te laten stellen. Zo voorkomt U later discussie en onenigheid met elkaar.

De ALIMENTATIE REKENAAR volgt exact dezelfde normen als de rechtbank. Onze berekeningen kunnen daarom ook dienen om voor te leggen aan de rechtbank indien u er met uw partner niet uit komt. Onze berekeningen kunnen uiteraard ook dienen om gezamenlijk tot een akkoord te komen.

In deze financiële notitie staat uitvoerig beschreven hoe U via de TREMA normen de alimentatie vast stelt en eventueel wat de gevolgen zijn voor uw nieuwe inkomen na de scheiding.

Verdeling van de kosten

Het is belangrijk dat u bij co-ouderschap van tevoren afspreekt welke kosten worden verdeeld en welke niet. Voorkom bijvoorbeeld dat de ene ouder mee betaalt aan de duurdere smaak van de andere ouder. Kosten zoals vakantie en uitstapjes kunt u daarom beter buiten de verdeling houden. U kunt ook besluiten voor deze extra’s een gezamenlijke bankrekening te openen. Het is bij de verdeling belangrijk om onderscheid te maken tussen eigen kosten en te verdelen kosten.

Eigen kosten

Eigen kosten van de ouders zijn de kosten die elk huishouden voor zich maakt, zoals huur, telefoon en boodschappen. Deze kosten lopen sterk uiteen (bijvoorbeeld door inkomensverschillen). Sommige van deze posten worden buiten de verrekening gehouden (zoals huur). Eigen kosten zijn ook de uitgaven voor de kinderen die beide ouders doen. Bijvoorbeeld dubbel schoolmateriaal, speelgoed of een fiets.

Te verdelen kosten

Te verdelen kosten zijn uitgaven die door één ouder worden gedaan. Deze kosten dienen voldaan te worden uit de vrije ruimte van de beide ouders. Bijvoorbeeld verzekeringen, abonnementen, contributies of schoolkosten. Er zijn twee manieren om deze kosten te verdelen:

1. Naar draagkracht:

Deze optie vergt regelmatig overleg. Verandering in inkomen van een van de ouders heeft gevolgen voor de verdeling. Bovendien moet u elk jaar de inkomensgegevens met uw ex-partner uitwisselen.

2. Naar het aantal dagen dat het kind in elk van de huishoudens verblijft.

Dan verrekent u de kosten op basis van een vast bedrag per periode. Beide ouders nemen de kosten voor rekening naar rato van de periode dat de kinderen bij de ouders verblijven. Deze regeling is overzichtelijk en men blijft financieel onafhankelijk.

Zoals eerder gemeld kunnen ouders ook besluiten op de eigen kosten op een gezamenlijke kinderrekening te storten en vanaf die rekening deze kosten te betalen. dat vergt meer afspraken en overleg maar kan bij een goede relatie tussen de ex-partners erg goed werken. Kies deze optie niet indien er tussen ouders veel discussie is.

Wilt u weten waar ú aan toe bent?