Kinderalimentatie omgangsregeling

Wilt u weten waar ú aan toe bent? Vanaf €30,- krijgt u een complete rapportage.

kinderalimentatie-omgangsregeling

Alimentatie

Een echtscheiding is een emotionele gebeurtenis terwijl er tegelijk ook veel moet worden geregeld. Zoals bijvoorbeeld de kinderalimentatie. De rechter bepaalt de hoogte van het bedrag en dit bedrag wordt vervolgens jaarlijks aangepast door indexering. Deze indexatie kunt u elk jaar opvragen bij de ALIMENTATIE REKENAAR.

Trema-normen

Rechters hebben gezamenlijk normen ontwikkeld die ze gebruiken voor het vaststellen van alimentatie; de zogenaamde Trema-normen. U kunt de alimentatie ook zelf samen bepalen. In dat geval is het verstandig om de normen van de rechter als uitgangspunt te nemen en de berekening door een onafhankelijk professional als ALIMENTATIE REKENAAR vast te laten stellen. Zo voorkomt U later discussie en onenigheid met elkaar.

De ALIMENTATIE REKENAAR volgt exact dezelfde normen als de rechtbank. Onze berekeningen kunnen daarom ook dienen om voor te leggen aan de rechtbank indien u er met uw partner niet uit komt. Onze berekeningen kunnen uiteraard ook dienen om gezamenlijk tot een akkoord te komen.

In deze financiële notitie staat uitvoerig beschreven hoe U via de TREMA normen de alimentatie vast stelt en eventueel wat de gevolgen zijn voor uw nieuwe inkomen na de scheiding.

Draagkracht

Eerst wordt bepaalt welk bedrag de alimentatieplichtige kan missen (de draagkracht) om aan de kosten van de kinderen bij te dragen. Van het netto inkomen wordt een bedrag afgetrokken dat hij of zij zelf nodig heeft om rond te komen: het draagkrachtloos inkomen. Dit wordt bepaald door rekening te houden met een vast percentage voor de woonlasten en een forfaitair bedrag aan minimale kosten van levensonderhoud.

Het verschil tussen het netto inkomen en het draagkrachtloos inkomen is de draagkrachtruimte. Een deel hiervan is beschikbaar voor alimentatie. Hoe groot dat deel is hangt af van de hoogte van het inkomen en de samenstelling van het huishouden van de alimentatieplichtige na de scheiding.

Behoefte

Vervolgens wordt bepaald welk bedrag de alimentatiegerechtigde nodig heeft voor de verzorging van de kinderen. Voor kinderalimentatie wordt gebruik gemaakt van speciale tabellen. De behoefte aan alimentatie wordt onder andere bepaald aan de hand van de ‘welstand’ tijdens het huwelijk , het inkomen van de alimentatiegerechtigde en de leeftijd kinderen.

In de Trema normen zijn tabellen gemaakt waarmee de zorgkosten van de kinderen (kinderalimentatie) is af te lezen bij een bepaald inkomen en leeftijd(en) van de kinderen rekening houdend met de te ontvangen kinderbijslag. Deze kosten moeten verdeeld worden over de beide ouders na de scheiding.

Er wordt uitgegaan van de inkomenssituatie zoals die was vlak voor de scheiding. De bijdrage in de kosten van iedere ouder wordt berekend naar rato van de inkomens van beide partners, rekening houdend met de werkelijke zorgverdeling na de scheiding. Het alimentatiebedrag kan jaarlijks worden aangepast en geindexeerd worden. Voor een herrekening kunt u elk jaar terecht bij de ALIMENTATIE REKENAAR. Indien u eerder een berekening heeft gemaakt dan krijgt u uiteraard korting indien u dat meldt.

Vergelijking

Tot slot worden de draagkracht en de behoefte aan alimentatie met elkaar vergeleken. De draagkrachtruimte is in eerste instantie bestemd voor de kinderalimentatie. Is er daarna nog ruimte over, dan wordt de netto partneralimentatie vastgesteld.

Bekijk de voorbeeldrapportage

Wilt u weten wat u precies krijgt?

Wilt u weten waar ú aan toe bent?