Netto besteedbaar inkomen na scheiding

Wilt u weten waar ú aan toe bent?

netto-te-besteden-inkomen

In deze berekening wordt voor u de alimentatie (partner en kinderen) berekend die u dient te betalen of gaat ontvangen. Tevens is er aan u mogelijk een bedrag toebedeeld van uw aandeel in de kosten van het kind. Op zich geeft dit u nog geen inzicht in het inkomen waar u op kunt rekenen na de scheiding.

In de berekening wordt voor u beiden echter een compleet inzicht gegeven in het netto te besteden inkomen na de scheiding waarbij rekening is gehouden met:

  • alleenstaande ouderkortingen
  • toeslagen
  • alimentatie
  • woonlasten
  • diverse overige posten die u kunt opgegeven

Netto te besteden inkomen

Om u inzicht te geven in het netto inkomen na de scheiding is er uit gegaan van uw bruto inkomen waarbij rekening is gehouden met eventueel te betalen / ontvangen partneralimentatie. Hieruit wordt het netto te besteden inkomen per maand vast gesteld waarbij ook rekening is gehouden met eventuele kinderalimentatie en kinderbijslag. U kunt tevens overige  vaste lasten opgegeven waarna uiteindelijk uw inkomen resteert voor overige uitgaven

In de vaste lasten is bij beiden  in ieder geval rekening gehouden met:

  • werkelijke woonlasten incl. eventuele huurtoeslag
  • ziektekosten incl. eventuele zorgtoeslag
  • kinderalimentatie
  • zorgkosten kinderen
  • premies inkomensvoorzieningen

Toeslagen

U heeft mogelijk na de scheiding recht op toeslagen waar u tijdens de huwelijkse of samenwoon periode geen recht op had. Voorbeelden van die toeslagen staan hieronder:

Huurtoeslag

Huurtoeslag is een bijdrage in de huurkosten. Woont u in een huurhuis? Dan krijgt u misschien huurtoeslag. Dit hangt af van uw situatie. Om huurtoeslag te krijgen, moeten u, uw eventuele partner en medebewoners voldoen aan bepaalde voorwaarden.

Kindgebonden budget (kindertoeslag)

Kindgebonden budget is een bijdrage in de kosten voor uw kinderen tot 18 jaar. U krijgt het kindgebonden budget naast de kinderbijslag. Hoeveel kindgebonden budget u krijgt, hangt o.a. af van uw inkomen. Kindgebonden budget hoeft u meestal niet aan te vragen. U krijgt vanzelf bericht als u er volgens ons recht op hebt.

Zorgtoeslag

Om zorgtoeslag te krijgen, moeten u en uw eventuele partner aan de volgende voorwaarden voldoen: 18 jaar of ouder , Nederlandse zorgverzekering en nationaliteit en uw (gezamenlijke) vermogen is niet te hoog

In uw geval is er na de scheiding met voorgaande rechten rekening gehouden in het netto te besteden inkomen voor zover dat ook vermeld staat en van toepassing is. Van alle toeslagen is voor beiden een berekening gemaakt die u in de bijlage treft.

Wilt u weten waar ú aan toe bent?