Partneralimentatie

Wilt u weten waar ú aan toe bent? Voor € 30 krijgt u een officiële complete rapportage !!

partneralimentatieEx-echtgenoten zijn wettelijk verplicht elkaar te onderhouden. De ex-partner die geen of nauwelijks inkomen heeft, kan partneralimentatie vragen. Dit recht geldt alleen als er sprake is geweest van een huwelijk of van geregistreerd partnerschap.

Bedrag vaststellen

Heeft u kinderen, dan gaat kinderalimentatie altijd voor. U kunt de partneralimentatie in onderling overleg regelen, maar het kan ook via een onafhankelijke berekening van de ALIMENTATIE REKENAAR. Onze onafhankelijke professionals baseren de berekeningen op de TREMA normen net als de rechters. Onze berekeningen kunnen derhalve ook dienen om voor te leggen aan de rechtbank indien u en uw partner het niet eens kunnen worden. In de praktijk werken de afspraken beter en houden ze langer stand indien deze in onderling overleg middels een berekening van de ALIMENTATIE REKENAAR worden vast gesteld.

De ALIMENTATIE REKENAAR kijkt bij het vaststellen van de partneralimentatie niet alleen naar de cijfers, maar ook naar uw situatie: wij beoordelen of iets in redelijkheid kan worden gevraagd. Afspraken die op die manier in overleg en transparant worden vast gesteld houden het langer vol in de praktijk en leiden tot minder of zelfs geen discussie tussen de toekomstige ex partners. Met name indien er kinderen zijn is dat van groot belang om zo de onderlinge verhoudingen goed te houden.

Onze berekeningen leiden tot een goed inzicht in uw geldzaken na de scheiding (kijk ook naar de berekeningen incl. netto besteedbaar inkomen na de scheiding) en helpt u om aan de hand hiervan keuze te maken en actie te ondernemen voor de nieuwe toekomst na de scheiding.

Toeslagen en heffingskortingen

Houdt u er rekening mee dat u beiden mogelijk recht heeft op toeslagen en extra heffingskortingen waar u tijdens het huwelijk geen recht op heeft. Deze ziet u direct terug in de berekeningen van de ALIMENTATIE REKENAAR. Indien gewenst kunnen deze tegen een gering extra bedrag ook aangevraagd worden voor u door de ALIMENTATIEREKENAAR.

Bijstand

Is er geen alimentatie, bijvoorbeeld omdat de draagkracht van uw ex-partner dat niet toelaat, dan kunt u aangewezen zijn op de bijstand. De gemeente probeert dan om de kosten van de bijstandsuitkering te verhalen op uw ex-partner. Op dat moment vraagt de gemeente een bewijs van het gebrek aan draagkracht bij uw ex-partner. De berekeningen van de ALIMENTATIE REKENAAR kunnen dat ondersteunen of gewoon apart worden opgevraagd zodra de gemeente u als ex-partner vraagt het gebrek aan draagkracht te bewijzen.,

Fiscaal

Degene die partneralimentatie ontvangt, moet hierover belasting (en eventueel ZVW premie) betalen. Degene die partneralimentatie betaalt, kan dit bedrag aftrekken van de belasting. Deze betaling en teruggave van het fiscaal voordeel kunt u beiden maandelijkse verrekenen met de belastingdienst zodat u elke maand exact krijgt waar u recht op heeft en aan het einde van het jaar niet voor verrassingen komt te staan door bijv. een aanslag van de belastingdienst. Indien gewenst kunnen deze tegen een gering extra bedrag ook aangevraagd worden voor u door de ALIMENTATIEREKENAAR.

Hoe lang?

Voor het vaststellen van de duur van de partneralimentatie is het belangrijk wanneer de scheiding is uitgesproken: Is dit ná 1 juli 1994, dan is de maximale periode voor partneralimentatie 12 jaar vanaf het moment dat de scheiding is ingeschreven bij de gemeente. Dit geldt zowel voor alimentatie die in onderling overleg is bepaald als voor alimentatie die de rechter heeft vastgesteld. In beide gevallen kan via de rechter eventueel verlenging worden aangevraagd in geval van bijzondere omstandigheden.

Wanneer een huwelijk korter dan 5 jaar heeft geduurd en er zijn geen kinderen geboren, dan is de duur van de alimentatieplicht maximaal gelijk aan de duur van het huwelijk. Partneralimentatie vervalt wanneer de alimentatieontvanger opnieuw trouwt of gaat samenwonen. Wanneer bij de vaststelling van de alimentatie een bepaalde periode is afgesproken, vervalt de alimentatie na afloop van die periode.

De nieuwe situatie

Het is handig om een behoefteberekening te maken. Met andere woorden, wat heeft u nodig om in uw nieuwe situatie rond te kunnen komen? Hoe gaan uw inkomsten en uitgaven er nu uit zien? Wellicht kunt u aanspraak maken op tegemoetkomingen. Dan kan een voorbeeldbegroting een richtlijn geven. Ook voor deze berekening van behoefte en de voorbeeldbegroting kunt u terecht bij de ALIMENTATIE REKENAAR

Wilt u weten waar ú aan toe bent?